คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
FACULTY OF ENGINEERING, CHIANG MAI UNIVERSITY

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563


เวลากำหนดการ
📅 วันที่ 10-22 มิถุนายน 2563ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนส่วนกลาง) ปีการศึกษา 2563
📅 วันที่ 10-18 มิถุนายน 2563ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาจากผลกระทบของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID19)
📅 ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในระบบ e-studentloan
📅 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563ส่งแบบคำขอกู้ยืม กยศ. ไปยังคณะที่สังกัด
📅 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
🕤 เวลา 09.00-12.00 น.
ประชุมผู้ปกครอง (ระดับมหาวิทยาลัย) [รายละเอียดเพิ่มเติม]
📅 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
🕤 เวลา 09.30-12.00 น.
ประชุมผู้ปกครอง (ระดับคณะ) [รายละเอียดเพิ่มเติม]
📅 วันที่ 29 มิถุนายน 2563
🕤 เวลา 08.45-12.00 น.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับมหาวิทยาลัย) [รายละเอียดเพิ่มเติม]
📅 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
🕤 เวลา 09.00-12.00 น.
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับคณะ) [รายละเอียดเพิ่มเติม]
📅 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
🕤 เวลา 09.00-14.00 น.
นักศึกษาใหม่พบอ.ที่ปรึกษา (ณ คณะวิศวฯ) [รายละเอียดเพิ่มเติม]
📅 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
📅 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563เปิดภาคเรียนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

    งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
    หมายเลขโทรศัพท์ 053 944179–80 E-mail : edserv@eng.cmu.ac.th